• Tak for dit svar.
 • Du er nu med
 • i lodtrækningen
 • om en iPad Pro
 • Det rigtige svar:
 • Den mest populære destination,
 • med 1.9 millioner passagerer,
 • er
 • London

Konkurrencebetingelser

Københavns Lufthavne A/S

 • Udbyder

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH").

 • Generelt

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere, tilbagetrække eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder regler, vilkår og betingelser for konkurrencen. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Københavns Lufthavne A/S sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen. Deltageren anerkender, at beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.
I tilfælde af, at der i forbindelse med Konkurrencen skal besvares spørgsmål mv. vil kun korrekte besvarelser af spørgsmål mv. komme i betragtning til lodtrækningen.
Konkurrencen er ikke købsbetinget.

 • Hvad
 • kan du vinde?

Præmien består af en iPad Pro og har en samlet værdi af 7.799 DKK. Præmien kan ikke veksles til kontanter og er gyldig i 1 år.

 • Hvem
 • kan deltage?

Alle kan deltage i konkurrencen uanset hjemland og alder. Ansatte hos Københavns Lufthavne, IUM, MARVELOUS og Hjaltelin Stahl har kan dog ikke deltage i konkurrencen. Du kan kun deltage i konkurrencen én gang.

 • Hvornår
 • kan du deltage?

Konkurrencen finder sted i perioden fra den [dato] til og med den [dato], kl. [tid].

 • Hvordan
 • kan du deltage?

Du deltager i konkurrencen ved at besvare spørgsmålet i e-mailen, ved at klikke et af svarene af. Konkurrencen består af 1 lodtrækning. Lodtrækningen af præmien vil finde sted den [dato(er)].

 • Hvis
 • du vinder

er udtrækkes 1 vinder. Vinderen af konkurrencen kontaktes direkte pr. mail senest 14 efter konkurrencens afslutning. Vinderen modtager præmien [senest dato]. Skatter og afgifter af præmien betales af CPH. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for CPH kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt. Såfremt Københavns Lufthavne A/S ikke kan komme i kontakt med vinderen senest 14 dage efter, at vinderen er fundet, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket. Københavns Lufthavne A/S påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelansvar, produktansvar m.m. En præmie vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af præmien vil overtræde lovgivningen.

 • Personoplysninger

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Derudover anvender CPH personoplysninger til at sende markedsføring mv., hvis du har givet samtykke hertil. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

 • Lovvalg
 • og værneting

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole